Termovízia objektov - po spracovaní obdržíte report na CD nosiči so všetkými snímkami, výsledkom, doporučením a poradenstvom. Kamera s vysokým rozlíšením má veľmi kvalitné a ostré snímky. Výsledné snímky môžu byť dodané v 7 rôznych farebných paletách. Termovízia objektov kôli tepelným stratám na vykurovaní sa spravidla vykonáva pri vonkajších teplotách cca od 5 stupnov Celzia a nižších.  

Report obsahuje pre lepšiu identifikáciu miesta problému reálnu snímku vedľa termosnímky s vyznačenými teplotami, ďalej označenie defektných miest - tepelných mostov, infiltrácií, prípadne iné informácie pre porovnanie jednotlivých snímkov, vyznačenie rizikových miest pre zrážanie vlhkosti s možným rizikom následného vzniku plesní, prípadne termogramy atd. Cena väčšinou záleží od veľkosti objektu,

a preto o cenovú ponuku prípadne akékoľvek iné info prosím volajte

0918 828 558

* iné  možnosti: napr. zisťovanie stavebných chýb, chýb na inž. sieťach, vedenia podlahového kúrenia, zavzdušnenia vykurovania, kontrola osadení nových okien, možnosť hľadania skratov na el. motoroch,vinutiach, opotrebovaných súčastí strojov a zariadení, správna funkčnosť izolácie chladiarenských zariadení/vozov, mrazničiek...) cena dohodou