Termovízia alebo termodiagnostika dokáže rýchlo určiť na meraných objektoch ich povrchové teploty, a ich rozborom tak zistiť:

c1 c2
- tepelné straty budov
- tepelné mosty
- úniky tepla prievanmi v rôznych stavebných konštrukciách
- chyby v zateplení
- stavebné či konštrukčné chyby ktoré vedú k vlhnutiu a plesniam v izolácii stien, strechy, pričom odstránením týchto chýb dospejeme k zníženiu energetických nákladov na kúrenie
- stav pred a po rekonštrukčných prácach, alebo pred a po výmene okien
- môže odhaliť riziko zrážania sa vlhkosti, rosný bod
- rizikové komíny
- zavzdušnené vedenia vykurovania
- pomôže pri regulácii vykurovania alebo vzduchotechniky
- pomáha identifikovať skraty v elektroinštaláciách, elektrických a elektronických zariadeniach, transformátoroch
- HOT SPOT -y na fotovoltaických článkoch elektrární
- chyby na točiacich sa častiach motorov a zariadení
- merania môžu byť takisto podkladom k rôznym reklamáciám
- reálny stav potreby zateplenia Vašej budovy
- zistiť stav pred výmenou okien a prípadné chyby po osadení nových okien
- možnosť zistenia úniku chladu na chladiacich / mraziacich zariadeniach atď.
- zariadenie má širšie spektrum využitia: v zdravotníctve, strojárskom priemysle, pri hľadaní stratených osôb napríklad v noci

Výsledkom termovízie po spracovaní údajov je report na CD nosiči alebo vytlačený na papieri s nasnímanými termosnínkami, na ktorých sú vyznačené miesta alebo oblasti s defektami - infiltrácia vzduchom, tepelný most, prípadne iné informatívne údaje zaznamenané pre zaujímavosť alebo porovnanie, alebo v iných prípadoch termovízie alebo termodiagnostiky s vyznačením miest po konzultácii s klientom podľa jeho potrieb. Súčasťou reportu sú pre lepšiu identifikáciu kritických miest vyobrazené vedľa termovízneho snímku zároveň aj reálne snímky.