Termovízia - Domov


   Termovízia alebo termodiagnostika dokáže rýchlo určiť na meraných objektoch ich povrchové teploty, a ich rozborom tak zistiť:

 • tepelné straty budov   
 • tepelné mosty
 • úniky tepla prievanmi v rôznych stavebných konštrukciách
 • chyby v zateplení

  Viac info nižšie
 • môže odhaliť riziko zrážania sa vlhkosti, rosný bod   
 • rizikové komíny
 • zavzdušnené vedenia vykurovania   
 • pomôže pri regulácii vykurovania alebo vzduchotechniky
 • pomáha identifikovať skraty v elektroinštaláciách, elektrických a elektronických zariadeniach, transformátoroch
 • reálny stav potreby zateplenia Vašej budovy
 • zistiť stav pred výmenou okien a prípadné chyby po osadení nových okien
 • možnosť zistenia úniku chladu na chladiacich / mraziacich zariadeniach atď
 • zariadenie má širšie spektrum využitia: v zdravotníctve, strojárskom priemysle, pri hľadaní stratených osôb napríklad v noci • Web Design: Ján Briestenský mladší
  2020 - 2023